Menedzserkalauz

Előadások, interjúk, beszélgetések
Tudjon meg többetLépjen kapcsolatba velünk

Videó Archívum

Anyagok a Pandémia időszakából

Aktualitások

Embernek lenni ma

 

“A világba nézek én…” esemény keretein belül került sor a következő beszélgetésre, amely a MAT Projekt első nagyrendezvénye volt.
Az eseményt, a  TRIP hajón tartottunk 2020. szeptember 27-én.

 

Vírus előtt és után

 

Az Új VilágPanoráma című kultúrális csatorna 2020. április 17-i műsorában a kialakult vírushelyzetről és annak a társadalomra gyakorolt hatásairól beszélgettünk.

 

Gazdaság és pénzügyek

Közösségi hatások elemzése

Helyi Pénz Konferencia 2011

Napjaink súlyos gazdasági válsága és annak közeljövőben várható még súlyosabb következményei olyan lépések megtételét várják el, melyek képesek a kisebb és nagyobb közösségeket és annak tagjait is megvédeni. A konferencián ezért egy olyan új pénzhelyettesítő bevezetéséről beszéltünk, mely éppen a válságos helyzetben megkívánt gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő hatással bír, és nagymértékben hozzájárulhat egy régió gazdasági függetlenségéhez.

Henry Ford gondolata nyomán

A modern pénz- és bankrendszer valódi természetéről

Sok-sok évvel ezelőtt olvastam először Henry Fordnak azt a mondását, mely szerint „éppen elég, hogy az emberek nem értik országunk bank és pénzügyi rendszerét, mert ha megértenék, akkor biztos vagyok benne, hogy már a holnapi reggel előtt kitörne a forradalom”. Ez, a sok helyen idézett és olvasott gondolat, mindig is a fejemben maradt és gyakran próbálkoztam meg azzal, hogy legalább én személyesen próbáljak egy fajta megértésre jutni, a modern világ pénzügyi és banki rendszerével kapcsolatban. Nem könnyű feladat, mert ez a mai pénzrendszer értelmetlenül és fölöslegesen bonyolult. Így aztán nem csoda hogy szinte senki sem érti, így sokan még azok sem, akik létrehozták és benne dolgoznak vagy tanítják annak működését. 

De ugyanakkor lehet, hogy ez is egy célja? Egy bonyolult és értelmetlen rendszert sokkal nehezebb kiismerni és megérteni, mint egy egyszerűt és átláthatót? Ebben az előadásban arra hívom a kedves látogatót, hogy tegyünk egy kísérletet a megértésre.

A feltétel nélküli alapjövedelemről

Beszélgetés Both Gáborral

Egy svájci konferencia kapcsán

Egy európai kezdeményezés kapcsán a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésének legérdekesebb gazdasági és morális kérdéseiről beszélgettünk Both Gáborral.

Dr. Drábik János vendége: Takáts Péter (2014. Március)

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem lehetséges hatásai nálunk

Itt többek között azt is elmondtam, hogy a feltétel nélküli alapjövedelmet nem lelkes civilek találták ki, hanem már 1968-ben foglalkoztak vele olyan neves közgazdászok, mint pl. Milton Friedman. vagy James Tobin, mindketten Nobel-emlékdíjas közgazdászok. Hogy hogyan lett ebből végül civil kezdeményezés és mi a külömnség az amerikai és az európai felfogás között, erről is szó volt ezen az estén. Mindezek Drábik János szakértő és szélesen kitekintő kommentárjával.

Akik képesek megváltoztatni a jövőt

Kulturális Kreatívok

Paul Ray szociológus és Sherry Ruth Anderson pszichológus 13 éven keresztül dolgozott egy felmérésen az USA-ban és ezen idő alatt több mint 100.000 amerikai állampolgárt kérdezett meg, több mint 100 munkacsoportot állított fel, annak vizsgálatára, hogy az USA-ban addig szokásos, vagy az eddig ismert – modernista és hagyománytisztelő vagy republikánus és demokrata – csoportok a társadalomban milyen arányban vannak jelen. 

A felmérés az adatok kiértékelését követően azt a megdöbbentő eredményt hozta, hogy a két szokásos csoport mellett van még egy rendkívül nagy és korábban eddig ismeretlen csoport az Egyesült Államokban, aki magát különállónak és az egyébként ismert kultúráktól függetlennek, vagy elszeparálódottnak tartja.

Hogy hány emberről is van szó, arra azt a megdöbbentő számot kapták a kutatók, hogy több mint 50 millió ember tartozik ebbe, a szerzők által kulturális kreatívnak nevezett csoportba, ami meghaladja az Egyesült Államok lakosságának 25 %-át!

Ezért a tanulmánynak azt a találó címet adták, hogy „A kulturális kreatívok – Hogyan változtatja meg 50 millió ember a világot”, a könyv eredetei címe angolul:

„The Cultural Creatives – How 50 million People Are Changing the World” (New York, Harmony Books, 2000. okt.).

A tanulmány szerzői bemutatják, hogy a 60-as évek szociális elégedetlenségeiből fakadó megmozdulásaiból és spirituális, pszichológiai mozgalmaiból hogyan nőttek ki azok a tömegek, akik ma a kulturális kreatívokat alkotják. Ugyanakkor igyekeztek a lehető legpontosabban meghatározni ennek a csoportnak a jellemzőit is. Témánk szempontjából az egyik legfontosabb tulajdonsága ezeknek az embereknek az, hogy annak ellenére, hogy csak Amerikában 50 millióan vannak, mindegyikük úgy gondolja, hogy egyedül van! A válaszadók szinte kivétel nélkül úgy érzik, hogy körülöttük senki sem gondolkodik úgy, ahogyan ők gondolkodnak, és mivel természetesen a hatalom által ellenőrzött sajtóban és médiában erről a témáról tilos beszélni, – hogy az egyedüllét látszatát ideig-óráig még fenn tudják tartani – ezt a hitet a média és környezetük folyamatosan erősíti is bennük.
Persze ezeket az embereket már nehezen lehet ilyen trükkökkel félrevezetni, mert ők a gondolkodáson keresztül szeretnék megérteni a világ dolgait és folyamatait, rájuk a hagyományos reklám és marketing módszerek nem tudnak úgy hatni, mint a többi emberre, mert a felmérés tanulsága szerint ezeket egyértelműen elutasítják, és úgy érzik, hogy ezek durva beavatkozások az életükbe és támadásnak, külső erőszaknak tekintik szabadságuk ellen. Ezek az emberek szeretnék a világban zajló folyamatok összefüggéseit teljességükben látni, tehát az elejétől a végéig pontosan tudni, hogy milyen folyamat és miért történt. Nagyon szeretnék tudni, hogy a nyilvánosságra került dolgok mögött valójában milyen háttér és okok rejtőzködnek, vagyis, hogy mi is az igazság. Rendkívül komoly és rendkívül intenzív belső életet élnek és erre a belső életre nagyon nagy súlyt helyeznek. A spirituális gondolkodásnak, a szentségnek, vagy a szent dolgoknak egy újfajta formáját alakították ki, vagy szeretnék kialakítani. Ez az új szentség pedig nem más, mint az a törekvésük, hogy egyéni fejlődésüket a másik embernek ill. a szellemi világ szolgálatába állítsák. Továbbá ezeknek az embereknek az az alapelve, hogy amiről beszélek, azt is akarják az életükben megvalósítani. A mi témánk szempontjából ezek voltak a legfontosabbak, persze ezen kívül még számos jellemzőt írtak le a szerzők, amit bárki elolvashat, akit ez a téma mélyebben érdekel.

A kulturális kreatívok

Hatása a civil szektorra

Érdekes elgondolni azt, hogy mit is jelent ez a világ számára. Az első és legfontosabb, s minden bizonnyal az olvasó számára is figyelemfelkeltő ez a tény abból a szempontból, hogy nehogy bárki is azt higgye, egyedül van, hogy csak ő gondolkodik így.

Különösen most, amikor egy ezzel a témával kapcsolatban megjelent új tanulmány már nem csak a kulturális kreatívokról, hanem egy új „kreatív osztályról” beszél. Ami számomra rendkívül komoly reményekre ad okot azzal az új jövővel kapcsolatban, amit az előző részekben felvázolni igyekeztem.

Különösen, ha ehhez még azokat a számokat is hozzá vesszük, melyeket az amerikai felmérést követően határoztak meg Európára. Ezek alapján jogunk van feltételezni, hogy Európában 80 – 90 millió olyan ember él, aki tudatossága és életvitele alapján a kulturális kreatívok közé sorolható. alapján már érthető az is, hogy az elmúlt 10 – 15 évben ennek a civil szektornak a növekedése miért volt olyan robbanásszerű, és hogy miért nőtt meg olyan hihetetlenül nagymértékben az embereknek az aktivitása és a tevékenysége ezen a területen. Ez a civil szféra pedig egy olyan új képet alakít ki a világról, ami eddig még nem létezett a világban soha.

Mondhatnánk úgy is, hogy ezzel beindult az a folyamat, melynek során azokat a kötelezettségeket és jogokat, amelyeket a történelem folyamán mindig a kormányok vállalták át, fokozatosan egyre inkább a civilek, a polgárok és az ő általuk alkotott szervezetek veszik át. A civilek, az állampolgárok elkezdik szervezni magukat, elkezdenek szervezeteket, társulásokat létrehozni, és azokat összekötni egymással annak érdekében, hogy az általuk felismert értékeket megvalósítsák a világban, és ezeket bevigyék a mindennapi életükbe is. Azaz a jövő új formáinak kialakítása és a hatalom átvétele tehát a jelenlegi hatalom minden törekvése ellenére megindult.

Ezért javaslom, hogy keressétek a kapcsolatot azokkal a közösségekkel, akik ezen az úton haladnak és a jövő magját vetik el napjainkban. Kulturális kreatív közösségek sokasága található meg Magyarország szerte és a világban.

Társadalmi kérdések

Veszprémi előadássorozat nyomán

Az ember küldetése – 2 részes előadás

Veszprémben, “Fenntartható élet – Egyén – Közösség – Környezet” címmel rendeztek előadás sorozatot, melyen a XXI. századi ember feladatairól és a modern közösségi élet kérdéseiről beszéltem.

Ajánlom gondolataimat azoknak, akiket nem csak a modern ember küldetése érdekel, de foglalkoztatnak a miértek is.

A gazdaság- és közösségfejlesztés aktuális kérdései

A részvételi demokráciát tervező közösségek Civilegyetemén, Törökbálinton tartott előadásomban egy átfogó képet rajzoltam arról, hogy hogyan jutott a világ abba a helyzetbe, amiben ma van és ez milyen új feladatokat és kihívásokat jelent ma az emberek, a kulturális kreatívok számára, ha az embert szolgáló társadalmi és gazdasági rend megvalósítását szeretnék elérni.

2012 decemberében az emberiség végérvényesen átlépett fejlődésének egy új korszakába. Véget ért az 5000 évig tartó Kaly Yuga és kezdetét vette a Satya Yuga, az Új Fénykor. Ennek jellemző spirituális minőségei és szellemi hatásai lesznek az elkövetkező 2500 évben az emberiség fejlődésének meghatározói.

Ami 2012 után lehet és lesz a gazdaságban és a szociális életben

2100 Konferencia

Honnan jön ez a FÉNY, ami a Satya Yugában bevilágítja majd ez emberi elméket és meghatározó módon világít rá az emberi tevékenységre, így a szociális és a gazdasági tevékenységre is? Milyen új emberi minőségeket hoz és milyen belső fejlődést vár el ez a kor az embertől? Milyen lehetőségeket és veszélyeket tartogat a számunkra ez az új korszak? Hogyan néz ki a társadalom és a gazdaság ennek az új kornak a fényében?
Ezekre a kérdésekre kívánok röviden és egyszerűen válaszokat keresni és azt bemutatni, hogy az 1899 óta tartó átmenet folyamatos fejlődési íve hova vezethet az elkövetkező 100 évben.

Beszélgetés Takáts Péterrel

Egészséges szociális formák – interjú

A “Nők világa” projekt egy interjút készített velem, melyben a tudatosan működő, új társadalmi modellről beszélgettünk. Erre egyre nagyobb szükség van, hiszen ez elősegíti a modern értékeket valló ember helyes és egészséges szociális formáinak megteremtését. Mikor és miért szükséges újratervezni? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni a világpolgárság megteremtéséhez? Mi az, ami segít mindezt megvalósítani?

A kvantumfizika és az Antropozófia találkozása

A biliárdgolyó tudatosságtól a szellemtudományig

Miközben a kvantumfizika és az antropozófia mélyreható és forradalmian újszerű kérdésekkel foglalkozik, a materialista fősodratú tudomány képviselői, mint jó modern inkvizítorok, tűzzel-vassal próbálják kiirtani ezeket a gondolatokat. 
Az előadás azt kívánja bemutatni, hogy a kvantumelmélet alapján létrejött új világképnek ma már több közös vonása van a szellemtudománnyal, mint a hagyományos fizikára épülő materialista tudományból levezetett biliárdgolyó világképpel. 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás