Társadalmi kérdések

A gazdaság és a társadalom 2100-ban – egy jövőkép

A 2100 Konferencia előadásának írott anyaga

A konferencián elhangzott előadásom az elkövetkező 100 év lehetséges társadalmi és gazdasági fejlődési irányait mutatja be. Ennek az írott és szerkesztett anyaga olvasható ITT.

2012 decemberében az emberiség végérvényesen átlépett fejlődésének egy új korszakába. Véget ért az 5000 évig tartó Kaly Yuga és kezdetét vette a Satya Yuga, az Új Fénykor. Ennek jellemző spirituális minőségei és szellemi hatásai lesznek az elkövetkező 2500 évben az emberiség fejlődésének meghatározói. Honnan jön ez a FÉNY, ami a Satya Yugában bevilágítja majd ez emberi elméket és meghatározó módon világít rá az emberi tevékenységre, így a szociális és a gazdasági tevékenységre is? Milyen új emberi minőségeket hoz és milyen belső fejlődést vár el ez a kor az embertől? Milyen lehetőségeket és veszélyeket tartogat a számunkra ez az új korszak? Hogyan néz ki a társadalom és a gazdaság ennek az új kornak a fényében? Ezekre a kérdésekre kívánok röviden és egyszerűen válaszokat keresni és azt bemutatni, hogy az 1899 óta tartó átmenet folyamatos fejlődési íve hova vezethet az elkövetkező 100 évben.

Unió vagy föderáció?

NapkeresztNemrégen a “Rabok legyük vagy szabadok” kérdést vetettem fel, az Európai Unió vezetésén belül tapasztalható hatalmi törekvések nyomán. Ma azonban ezek a törekvések már teljesen világosan és egyértelműen megmutatkoztak és mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik saját és Európa sorsa iránt láthatja, hogy mit is terveznek Brüsszelben. Ezt, az Európa jövőjét alapvetően meghatározó tervet és ennek minden következményét mutatom be ebben az írásban és a lehetséges kiútról is megpróbálok egy képet felrajzolni.

A teljes írás itt olvasható: Takáts Péter – Unió vagy föderáció?

 

Rabok legyünk vagy szabadok? 

A világ és ezen belül is Európa ma egy döntés előtt áll. Olyan korban élünk, amikor a költő kérdése véresen komoly és aktuális! Miért és miben kell választanunk? Hogyan tud egy mai polgár dönteni arról, mit is kell tennie? Lehet-e nem dönteni? Milyen alternatívák állnak előttünk? Ezek és hasonló kérdések foglalkoztatnak rendszeresen  és ebben az írásomban a bennem megjelenő válaszokat foglaltam össze, ezzel is támogatva a Kulturális Kreatív NetTV 2012. augusztusi első adását. Ez ugyanis hasonló fontos kérdésekkel foglalkozik majd.

A teljes írás itt olvasható: Takáts P. Rabok legyünk vagy szabadok

 

Új világpolgárok, új közösségek

Az új világpolgárok megjelenésével, akár tetszik, akár nem, világszerte visszavonhatatlanul megindult a jövő új közösségi formáinak kialakítása és egyben a hatalom átvétele is, a jelenlegi hatalom minden ellenállása ellenére is. A HVS Helyi Pénz Konferencián 2011. július 9-én elhangzott előadás írott változata.

A teljes írás itt olvashatóTakats P Új világpolgárok, új közösségek

 

Az új világpolgárok

Ma már szinte mindenki számára egyértelmű, hogy a hatalom építménye minden eresztékében recseg-ropog, és ezek alapján minden érdeklődő ember számára egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ami az elkövetkező évtizedekben várhatóan bekövetkezik majd, az minden bizonnyal több lesz egy katasztrófánál és ezért az ezzel járó kellemetlenségeken túl minden bizonnyal a modern kori társadalmak demokratikusabbá válásánál is többet von majd maga után. A ma érzékelhető jelek ugyanis határozott véleményem szerint a gazdasági, környezeti és szociális hatásokon túl nem csupán a hatalomnak a hierarchiák csúcsáról az alapjához való eltolódását mutatják, hanem az ezzel egy időben a szinte mindent megrengető változások magának a társadalmi élet jelenlegi rendszerének újragondolására és annak újjászervezésére is lehetőséget adnak….
A teljes írás itt olvasható: Takáts Péter: Az új Világpolgárok 

 

Felelősségünk a jövőnkkel kapcsolatban

Napjainkban egy hatalmas világfejlődési cél, az emberi szabadság megvalósítása és a tetteinkkel kapcsolatos növekvő tudatosság kialakítása érdekében, egy igen jelentős fejlődési folyamat zajlik, függetlenül attól, hogy az emberek tudnak-e róla és ezzel a folyamattal össze akarják-e kötni magukat vagy sem. Két olyan minőség, ami az emberiség történetében eddig még nem volt jelen, aminek kifejlesztése a modern kor feladata…
A teljes írás itt olvasható: Takáts Péter: Felelősségünk a jövővel kapcsolatban

 

Iszonyú dolgok mostan történülnek

Hogyan jutottunk ide? Miként lehetséges, hogy miközben okos emberek, tudósok és kutatók tömege már évtizedek óta figyelmeztet bennünket arra, hogy mi lesz életstílusunk és életmódunk eredménye, mi emberek nem csak nem hallgattunk rájuk, hanem gyakorlatilag még a tüneteket sem vettük észre. Miként tudtunk így belealudni abba, ami velünk és általunk itt a Földön történt? Mi okozhatta azt, hogy nagy tudású és felelıs politikusokkal az élen az egész emberiség mintegy dalolva belegyalogolt ebbe a mára már szinte visszafordíthatatlan folyamatba? …
A teljes írás itt olvasható: Takáts Péter: Iszonyú dolgok mostan történülnek