irasok-235x220

Írások

A jövő új szociális formáinak legfőbb jellemzője az lesz, hogy az emberek képessé válnak másképp szervezett közösségekben élni és dolgozni, olyanokban, ahol nincsenek hierarchikusan szervezett struktúrák. Ezek az új közösségi formák azáltal jöhetnek létre, hogy az emberek – egy belső felismerésére alapozva – megváltoztatják a viszonyukat a hatalomhoz. Ez egy olyan felismerés lesz, melyben belátják, hogy a hatalom gyakorlásának az egyetlen egészséges módja az, ha azt az ember önmaga felett gyakorolja.

Amennyiben a hatalom gyakorlására mégis a közösségekben van szükség, márpedig van és lesz is, akkor belátják azt is, hogy a jövő új közösségeiben a hatalomgyakorlási formáknak és a hatalommal kapcsolatos megállapodásoknak csak olyan formái lehetségesek és életképesek, melyek két alapvető kritériumnak felelnek meg. Ezek a következők: 1. a hatalom csak a közösség tagjai által adományozott hatalom lehet, 2. a megbízás, vagyis a hatalom csak egy meghatározott időre szól, tehát időleges és visszavonható, és ebből következően a közösség ellen nem fordítható.

Írásaimmal ezt a folyamatot kívánom támogatni és elősegíteni.

One thought on “Írások

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>