Menedzserkalauz 2. kötet

Menedzserkalauz 2. kötet – Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

A könyv teljes anyaga hozzáférhető itt:  Menedzserkalauz II. kötet

Menedzserkalauz 2.Az első kötetben arra vállalkoztam, hogy bemutassam az organikus szemlélet alapjait és azokat a kérdéseket, melyek a XXI. századi vállalkozások felépítésének, működésének és fejlődésnek alapkérdései.

A második kötetben elsősorban azokkal a kérdésekkel foglalkoztam, amelyek a mindennapi vezetői gyakorlattal kapcsolatosak. Az organikus szemlélet szemszögéből mutattam be a tervezés, vagyis a vezető és a jövő kapcsolatát, az időgazdálkodás problémakörét és a hatékony értekezletek tartásának módszereit, valamint az organikus változásmenedzselés legfontosabb gyakorlati kérdéseit.

Vagyis a második kötet egy olyan gyakorlati kézikönyv kíván lenni, melyben a vezetők mindennapi problémáira és legégetőbb kérdéseire próbálok meg − az organikus szemlélet alapján − kielégítő és hatékonyan működő válaszokat adni. Véleményem szerint ugyanis van remény, van kiút a sok problémából és sikertelenségből, nem kell sem elvonulni, sem abbahagyni, ahogyan ma azt sok esetben hallani olyanoktól, akik megcsömörlöttek a gazdasági életben tapasztalható ellentmondásoktól, és jobb megoldás hiányában az attól való elmenekülést tervezik. Ha az ember törődik saját tudati fejlődésével, és ezzel egy időben közössége fejlődésével, akkor eljuthat oda, hogy olyan tudatos vállalkozó vagy menedzser válik belőle, aki saját szabad elhatározásából vállalja a gazdasági tevékenységnek az emberek szolgálatába állítását.

A könyv teljes anyaga szabadon hozzáférhető és letölthető innen: Menedzserkalauz II. kötet

A könyv ezen az oldalon  ill. a nagyobb könyvesboltokban és az internetes web-áruházakban vásárolható meg.